När bör ni besöka er barnläkare?

En barnläkare är specialistutbildad i pediatrik – allt som rör spädbarn och barns utveckling, hälsa och barnsjukdomar.


Barnläkare

Besök hos BVC

Barn upp till skolåldern får gå på kontroller, undersökningar och vaccinering på BVC, barnavårdscentralen. På BVC arbetar barnläkare, specialistutbildade sjuksköterskor, specialistutbildade läkare i allmänmedicin och psykologer.

Hos BVC får du som förälder stöd, tips och råd om allt som rör ditt barns utveckling. Du kan ställa frågor till en barnläkare om vad som helst som du funderar över. Inga frågor är dumma. BVC för anteckningar om ditt barns hälsa och utvecklingar för att enkelt kunna få en överblick om barnets utveckling och att allt är normalt.

Att gå till en barnläkare och BVC är helt kostnadsfritt och erbjuds i alla kommuner runt om i Sverige.

Antalet besök varierar

Beroende på hur stort behov du och ditt barn har av att träffa en barnläkare och/eller specialistutbildad personal på BVC varierar antalet besök.

Men normalt sett träffar du en barnläkare mellan 10-20 gånger under barnets första år. Efter det första året brukar man sedan gå till BVC en gång per år tills det att barnet börjar skolan.

Undersökningar av barnläkaren

Vanliga undersökningar som görs av en barnläkare på barnavårdscentralen är:

 • Grovmotorik, större rörelser av armar och ben
 • Finmotorik, rörelser i fingrarna
 • Kognitiva utvecklingen, förståelse, intryck och handlingar
 • Utveckling av språket
 • Hörselundersökning
 • Synundersökningar
Andra undersökningar av hela kroppen:
 • Hjärta och lungor, för att utesluta hjärtfel eller fel på andningsorganet
 • Magen, undersökning av de inre organen
 • Könsorganet, undersökning av testiklarna hos pojkar och undersökning av slidöppningen hos flickor
 • Höfterna, undersöker om höfterna är som de ska och att det inte finns risk för att de lätt kan gå ur led
 • Fontanellen, undersökning för att se att huvudet växer som det ska
 • Ögon, om barnet skelar eller inte och om det finns risk för någon ögonsjukdom
 • Ryggen, undersökning av ryggraden
 • Armar och ben
 • Hud, om det fortfarande är en gulnad i huden på grund av gulsot (ett mycket vanligt tillstånd hos nyfödda)

Vaccinationer hos din barnläkare

Hos en barnläkare får ditt barn även vaccinationer.

Det första vaccinet ges efter tre månader. Barnet får en spruta som innehåller vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae (Hib) och pneumokocker.

Två månader senare får barnet ytterligare två sprutor som innehåller samma typ av vaccin.

När barnet sedan är 12 månader får barnet två sprutor till, den tredje och sista dosen av kombinationsvaccinet och vaccin mot Hib.

När barnet är 18 månader ges en kombinationsspruta till som är mot mässling, påssjuka och röda hund. När barnet sedan börjar skolan fortsätter vaccinationsprogrammet och barnet blir kallat till skolsköterskan för att få resterande vaccinationer.