Gratis medicin till barn och ungdomar

Nu blir receptbelagda läkemedel gratis för barn och ungdomar.


pillerFrån och med den första januari 2016 blir receptbelagda läkemedel gratis för barn och ungdomar under 18 år, beslutar riksdagen.

Syftet är att möjliggöra vård på lika villkor för alla barn, meddelar regeringen. De nya föreskrifterna ska se till att läkemedel blir tillgängliga för alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund. Däremot oroar sig vissa läkare att det ger fel signal. Läkemedel är inte något man ska hämta ut om man inte verkligen behöver det, trots att det är gratis. Dessutom finns en risk att köerna på vårdcentraler och apotek nu blir längre.

Reformen beräknas kosta 400 miljoner kronor om året och omfattar utöver svenska medborgare även asylsökande barn.