Innovation & Forskning

Gratis medicin till barn och ungdomar

Riksdagens beslut om att göra läkemedel gratis för barn under 18 år träder i kraft i början av 2016.